VCN investeert in duurzame relaties

VCN is 25 jaar geleden door intermediairs opgericht en streeft naar continuïteit in haar samenwerkingen met de kernwaarden Persoonlijk, Ondernemend en Oplossingsgericht. Deze waarden staan in de huidige tijd van digitalisering en robotisering nog altijd net zo hoog in het vaandel. Hoe VCN zich hiermee onderscheidt in de markt van serviceproviders, ervaart de buitendienst dagelijks.

Aandacht voor de klant

We zitten in een rondetafelgesprek met het buitendienstteam van VCN. Al snel wordt duidelijk dat het in de gesprekken met intermediairs niet alleen gaat over verzekeringsproducten, volmachten en extranetten, maar zeker ook over hoe het intermediair geholpen kan worden om succesvoller te worden. “Veel intermediairs hebben last van (te)veel administratieve rompslomp. Dat gaat ten koste van tijd en aandacht voor de klant. Wij kunnen helpen keuzes te maken, zodat het intermediair efficiënter kan werken en zich meer bezig kan houden met het adviseren van klanten. Een voorbeeld hiervan is de service die we aanbieden voor het stroomlijnen van meerdere agentschappen van het intermediair naar VCN. Doordat deze intermediairs hun agentschappen omzetten naar de volmacht hebben ze één aanspreekpunt, één extranet, één debiteurenadministratie en één loket voor schade –afwikkeling.”

Duurzaam verbonden

Binnen de financiële branche heeft automatisering een dominante positie verkregen en is digitalisering en robotisering voor verzekeraars de standaard. Dit maakt het des te belangrijker om een duurzame relatie met de klant op te bouwen op basis van vertrouwen. Vanuit VCN richting het intermediair en vanuit het intermediair richting haar klanten. “De systemen die we gebruiken worden gezien als hulpmiddel. Het zijn de medewerkers van VCN die samen met het intermediair kijken naar oplossingen en mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve betalingsmodellen of een acceptatie-vraagstuk.” In de dienstverlening draait het om toegevoegde waarde. VCN wil graag het intermediair helpen om deze meerwaarde met hen zichtbaarder te maken. Want deze meerwaarde draagt bij tot het onderscheidend vermogen van het intermediair. “Wij hebben ervaring dat wanneer een kantoor met het VCN-model gaat werken, er 15% tot 20% meer tijd beschikbaar komt. Deze tijd kan dan worden besteed om meer aandacht aan de klant te schenken. Er volgt meer ruimte om bestaande klantportefeuilles te optimaliseren en uit te bouwen, hetgeen zal leiden tot een hoger rendement.”

“Het onderscheid van intermediairs zit hem in de persoon zelf”

Het menselijk aspect

In de stroom van de maatschappelijke (digitale) ontwikkelingen, ziet VCN het belang van het persoonlijk contact. Bovenop de digitale ondersteuning die VCN aan intermediairs biedt, investeert VCN veelvuldig in de persoonlijke ondersteuning aan het intermediair. “Onze collega’s van de diverse klantteams zijn met een rechtstreeks telefoonnummer beschikbaar voor alle vragen van het intermediair. We zijn sparringpartner voor het intermediair, organiseren evenementen en praktische workshops op het gebied van schade-afwikkeling en het VCN-model. Tevens faciliteren we rondetafelgesprekken voor intermediairs, zodat zij ook met branchegenoten in gesprek kunnen gaan.”