Verzuim & Inkomen

Alle bedrijven hebben te maken met ziekteverzuim. In samenwerking met VCN kunt u deze bedrijven de beste producten aanbieden én optimaal begeleiden. Samen zorgen we ervoor dat zieke werknemers snel weer aan het werk kunnen. Dit doen we door deskundige begeleiding te bieden.
U kunt gebruik maken van alle kennis en ervaring van onze verzuimspecialisten en ons netwerk van verzuimbegeleiders, human resource managers en loopbaanexperts. Wij nemen veel werk uit handen door vergelijkingen voor u te maken en offertes op te stellen. Zo kunt u zich richten op adviseren.

Voordelen

Gratis startklaar verzuimportaal gekoppeld aan verzekeraars en arbodiensten
Ziekmeldingen slechts 1 x invoeren
Uw eigen verzuimregisseur die alle werkzaamheden uit handen neemt
Schadelast wordt maandelijks uitgekeerd
Online inzicht in verzuimpercentages
Mogelijkheid om een verzuimscan aan te bieden
Geen termijntoeslag: klanten besparen 6%

Help uw relaties met het verzuimbeleid

Alle betrokken partijen hebben er belang bij dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer kunnen werken. Dit kan in dezelfde functie, een andere functie of een nieuwe functie bij een ander bedrijf. Samen houden we zicht op het verzuim en zorgen we ervoor dat uw relaties en zieke werknemers een optimale en deskundige begeleiding krijgen. Daarbij houden we ons doel voor ogen: ervoor zorgen dat uw relaties snel weer kunnen beschikken over hun medewerkers. Zo voorkomen we de gevolgen van WIA-instroom. Mocht een medewerker toch in aanmerking komen voor een WIA-uitkering, dan gaat onze dienstverlening gewoon door.

Een eigen verzuimportaal voor uw relaties

Uw zakelijke relaties kunnen gebruik maken van ons gebruiksvriendelijke verzuimportaal. Met dit systeem kunnen zij zelf ziekmeldingen registreren, die automatisch worden doorgegeven aan de arbodienst. Zij hoeven een ziekmelding dus maar één keer door te geven. Via dit portaal kunnen uw zakelijke relaties (digitaal) voorgelegde maandelijkse uitkeringsspecificaties goedkeuren. Na goedkeuring zorgen wij ervoor dat uw relaties een schadeuitkering ontvangen. Naast ziektemeldingen kunnen werkgevers ook gemakkelijk het verlof van medewerkers bijhouden.